Sipariş Yürütme Politikası

 1. Giriş

Bu risk açıklama belgesi, Quan2um değişim platformunun (“Değiş tokuş”), www.quan2um.com web sitesinin (“Web Sitesi”), Web Sitesinde veya borsada sağlanan herhangi bir hizmetin (“Hizmetler”) kullanımıyla ilişkili temel riskleri ve genel olarak dijital para birimleri açıklar (kripto para birimleri).  Web Sitesine, Borsaya ve herhangi bir Hizmete erişerek ve bunları kullanarak, bu belgede açıklanan tüm risklerin farkında olduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.  Ayrıca, borsada gerçekleştireceğiniz herhangi bir işlemin riskinin size ait olduğunu kabul etmektesiniz.  Şirket, aşağıda açıklanan risklerden herhangi birinin pratikte gerçekleşmesinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.


2) Kripto Para Genel Riskleri

 Blockchain ve Cryptocurrency, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok sayıda riske tabi olan yeni ve test edilmemiş bir teknolojidir:

 • hacker saldırıları ve hırsızlıkları;

 • ağ kesintisi;

 • kaynak kodundaki güvenlik açıkları;

 • madencilik için sunucuların ve ekipmanın bozulması;

 • ilgili düzenleyici makamların eylemleri;

 • kriptografik kodu kırabilecek yeni teknolojiler ve yöntemler.


3) Dijital Para Yatırma ve Çekme Riskleri

 Bir borsaya ve borsadan herhangi bir kripto para transferi, blockchain ağından belirli sayıda onay gerektirir, tam miktar kullanılan belirli kripto para birimine bağlıdır.  Teyitlerin alınması önemli ölçüde zaman alabilir ve işleminizin tamamlanmama veya gerekli sayıda teyit alınmadan önce iptal edilme riski her zaman vardır.  Bu nedenle, borsaya aktardığınız kripto para ticaret bakiyenizde görünmeyebilir ve çektiğiniz kripto para, harici blok zinciri cüzdanınıza yatırılmayabilir.


4) Elektronik İletinin Riskleri

Borsada kayıtlı tüm emirler elektronik olarak iletilir ve yürütülür.  Sonuç olarak, emirleriniz tamamlanmayabilir, geç veya yanlış fiyattan tamamlanabilir veya istenildiği gibi gerçekleşmeyebilir veya yerine getirmeyi düşünmediğiniz bir emir tamamlanabilir veya sistemi geçici veya kalıcı olarak birçok nedenden dolayı kullanamayabilirsiniz, (ancak bunlarla sınırlı olmayan) aşağıdakiler dahil:

 - Borsa'nın ekipman, yazılım, sunucu ve veri işleme merkezlerinin arızalanması;

- Şirket tarafında veya sizin tarafınızda internet kesintisi;

- Ağlara, veritabanlarına ve değişim sistemlerine saldırı;

- Kullanıcı aktivitesinde beklenmedik bir artış;

- Borsadaki ortaklar, yükleniciler ve bağlı kuruluşlar (ödeme hizmeti sağlayıcıları veya KYC sağlayıcıları gibi) tarafından işletilen donanım veya yazılıma saldırı veya bunların reddedilmesi;

- Kimlik hırsızlığı (kimlik bilgilerinizi çalmak).

Şirket, yukarıda listelenen nedenlerden herhangi biri için amaçlandığı gibi yapılmayan, gecikmiş veya yanlış fiyata yapılan herhangi bir işlemi iptal edebilir. Şirket, yukarıda listelenen nedenlerden dolayı meydana gelen herhangi bir hasar, kayıp, maliyet veya kayıp kardan sorumlu tutulamaz.


5) Fiyat Dalgalanmaları ve Fiyat Toparlanmasının Riskleri

Dijital para birimlerinin fiyatı, çok sayıda ekonomik, politik, düzenleyici, finansal ve piyasa faktörüne bağlı olarak sürekli değişmektedir. Dijital para biriminin fiyatının kısa bir süre içinde keskin bir şekilde yükselmesi veya düşmesi nadir değildir. Bu tür fiyat dalgalanmaları tahmin edilemez ve dijital para biriminizin değerinin kısmen veya tamamen kaybolmasına neden olarak finansal kayıplara neden olabilir.  Ani dalgalanma durumunda ve diğer durumlarda Borsa, dijital para biriminin doğru fiyatını almayabilir, bu da işleminizin yanlış alış veya satış fiyatından yapılmasına ve maddi kayıplara neden olabilir.  Şirket, belirli bir fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin iptali ve geri alınması için makul çabayı gösterecektir; ancak Şirket, ilgili işlemlerin geri alınması veya iptal edilmesi gibi gerçek bir olasılığın bulunmadığı durumlarda ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Şirket'in mesai saatleri dışında veya bakım dönemlerinde fiyat dalgalanmaları meydana gelebilir.  Şirket, Borsa'nın mesai saatleri dışında yaptığınız işlemlerden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.


6) Piyasa Riski ve Likidite Riski

 Belirli piyasa koşullarında (örneğin likidite eksikliği) istenilen fiyattan işlem yapmak veya uygun olmayan fiyattan yapılan işlemi iptal etmek mümkün olmayabilir.  Bu önemli kayıplara yol açabilir.


7) Ticaret Koşullarının Riskleri

 Şirket, alım satım komisyonlarını, stop emri oranını, gerekli marjı ve diğer alım satım gerekliliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.  Bu tür herhangi bir değişiklik, bir işlemi tamamlamanızı engelleyebilir veya ticaret hesabınıza para yatırmanızı gerektirebilir, bu da kayıplara neden olabilir.


8) Marj Ticareti Riskleri

 Marj (kredi) ticareti, kaldıraç (marj) miktarı ile orantılı olan özellikle yüksek bir risk ile ilişkilidir.  Olumsuz bir piyasa hareketi sonucunda Marjınız düşmeye başlarsa, Şirket tüm açık pozisyonlarınızı zorla kapatma, ticareti tersine çevirme ve uzlaşma hakkına sahiptir.  Bu prosedür "Stop Out" olarak bilinir- pozisyonun kapatıldığı, ters işlem gördüğü ve kapatıldığı fiyat, Stop Out'un etkinleştirildiği fiyattan önemli ölçüde farklı olabilir.  Bu, marjınızı aşan kayıplarla sonuçlanabilir, bu durumda farkı derhal kaldıraç komisyoncusu olarak hareket eden Şirkete iade etmeniz gerekir.


9) Düzenleyici Riskler

 Şirket, Estonya ve AB'nin yürürlükteki mevzuatına tabidir.  Bu itibarla, resmi düzenleyici taleplere ve gelecekte yürürlüğe girebilecek her türlü yeni mevzuata uymakla yükümlüdür.  Borsayı kullanarak, dijital para birimlerinin yasal statüsünün birçok yargı alanında hala tanımlanmadığını kabul ve beyan edersiniz.  Düzenleyiciler, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zamanda yeni önlemler ve düzenlemeler getirebilir:

- ticaret de dahil olmak üzere kripto para kullanımının tamamen yasaklanması;

 - kripto para birimindeki gelir vergilerini artırmak (örneğin, ticaretten elde edilen gelir) veya kripto para birimine yeni vergiler getirmek;

 - dijital para borsalarının faaliyetlerinin kısıtlanması;

 - yeni müşteri doğrulama önlemlerinin getirilmesi;

 - dijital para borsalarının ve kullanıcılarının faaliyetlerini incelemek.

Bu durumlardan herhangi birinde Şirket, varlıklarınızı veya ticaret hesaplarınızı dondurmaya, para yatırma ve çekme işlemlerini bloke etmeye, hesabınızı askıya almaya veya kapatmaya veya kişisel verilerinizi yetkililere açıklamaya zorlanabilir.  Şirket, yukarıda sıralanan düzenleyici risklerden herhangi birinin gerçekleşmesinden ve burada listelenmeyen herhangi bir düzenleyici riskten kaynaklanabilecek herhangi bir zarar, maliyet veya kayıptan (kar kaybı dahil) sorumlu değildir.  Bazı durumlarda, yeni kuralların getirilmesi veya yetkililer tarafından alınan önlemler, Şirketin faaliyetlerini sürdürmesini imkânsız hale getirebilir.  Bu, hesabınızın kapanmasına ve Borsada tutulan varlıklarınızın potansiyel kaybına neden olacaktır.


10) İflas Riski

 Bir şirket, aşağıdakiler de dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) çeşitli nedenlerle faaliyetlerini durdurmaya ve iflas ettiğini ilan etmeye zorlanabilir:

 - kripto para birimleri ve kripto borsaları için yeni kısıtlayıcı kurallar;

- teknik zorluklar;

 - finansal kaynakların eksikliği;

 - Şirketin ortaklarının veya hizmet sağlayıcılarının reddi;

 - mücbir sebepler, kötüleşen ekonomik koşullar vb.

 Şirket faaliyetlerini durdurmak zorunda kalırsa yürürlükteki kanuna göre iflas takibi başlatır.  Bu durumda, Şirket varlıklarınızı iade edemeyecek ve bu da Borsaya yatırdığınız kripto para biriminin kısmen veya tamamen kaybolmasına neden olacaktır.