İhtilafların özeti | Quan2um

İhtilafların özeti

İhtilafların özeti

 1) Kapsam ve tanım

 Bu belge, Şirketin Müşteriye karşı yükümlülükleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir çıkar çatışmasını önlemek, yönetmek ve çözmek için Şirket tarafından alınan önlemleri özetlemektedir.  Bu Özetin amaçları doğrultusunda, bir çatışma, Müşterinin veya potansiyel Müşterinin çıkarlarının Şirketin (çalışanları, bağlı kuruluşları, acenteleri, atamaları, yöneticileri ve hizmet sağlayıcıları dahil) çıkarlarıyla çatıştığı bir durum olarak tanımlanır. Şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir kişi veya kuruluş) ve / veya diğer Müşteriler, bunun sonucunda taraflardan herhangi birinin çıkarlarına zarar verme riski vardır.  Şirketin tüm çalışanlarının bu belgede belirtilen politikalara uyması gerekmektedir.


2) Bilgilendirme Politikası

 Şirket, çıkar çatışmasına yol açabilecek faaliyetlerin ve hizmetlerin bir listesini tutar ve bu tür çatışmaları önlemeye, yönetmeye ve çözmeye ve ayrıca Müşterinin çıkarlarına zarar gelmesini önlemeye yönelik bir dizi politika izler.  Çatışma önleme ve yönetim politikamızın Müşterinin çıkarlarına zarar verme riskini önlemek için yetersiz kaldığı durumlarda, Şirket, Müşteriyi olası çatışma, içerdiği riskler ve Müşterinin alacağı önlemler hakkında bilgilendirmek için makul olan her çabayı gösterecektir. Şirket, Müşterinin çıkarlarının ihlal edilmesini önlemek ve Müşterinin bilinçli bir karar vermesine izin vermek niyetindedir.


3) İhtilaf yönetimi prosedürleri

 Şirketin ihtilafları önlemeye ve çözmeye yönelik prosedürleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir:

 - yalnızca Müşterinin kişisel ve ticari bilgilerine kesinlikle erişmesi gereken çalışanların bu bilgilere erişebilmesini sağlamak;

 - çalışanların görev ve sorumluluklarının bölünmesi;

 - çalışanlara veya çalışanlara sunulan hediyeleri izlemek ve aşırı olarak kabul edilebilecek veya Şirketin iç politikalarını ihlal edebilecek herhangi bir hediye teklif etmelerini veya kabul etmelerini engellemek;

 - fiziksel veya bilgi engelleri yoluyla farklı faaliyetlerde bulunan çalışanların ayrılması;

 - Çıkar çatışmaları ile ilgili yürürlükteki yasalara uygunluğun sağlanması.