KYC/AML Politikası | Quan2um

KYC/AML

Quan2um Borsasının AML ve KYC Politikası


Müşterilerimizin varlıklarını korumak için, yürürlükteki tüm kara para aklamayı önleme yasalarına ve FATF tavsiyelerine kesinlikle uyuyoruz.  Bu amaçla, tüm çalışanlarımız ve www.quan2um web sitesine (Web Sitesi) kaydolan herkes için geçerli olan KYC ve AML politikalarını geliştirmekten sorumlu özel bir dahili uyum departmanı kurduk.  Uyum Departmanının rolü, müşterilerimiz tarafından sağlanan hem işlemlerimizin hem de belgelerimizin geçerli kara para aklamayla mücadele yasalarına uygun olmasını sağlamaktır.  Siteye kaydolarak, aşağıdaki hükümler ve gereksinimler dahil olmak üzere bu Politikayı tamamen kabul etmiş olursunuz:


1) AML gereklilikleri tüm müşterilerimiz için eşit olarak geçerlidir.  Ancak hem dijital hem de itibari para birimlerinde işlem yapan müşterilerden seviyelerine göre ek bilgi ve belgeler istenebilir.  Bu Kademe gereksinimleri, bu Politikanın Ek 1'inde listelenmiştir.


2) Belirli bir Katman için KYC doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan herhangi bir kullanıcı, o Katmanla ilişkili tüm avantajlara erişebilir.

 3) Şirket, gerekli tüm KYC işlemlerini en kısa sürede gerçekleştirmeyi taahhüt eder.  Ancak, bazı durumlarda 7 iş gününü bulabilir.

4) Müşteri, Şirketin talebi üzerine ek bilgi ve belgeleri sağlamayı ve ek KYC formlarını doldurmayı taahhüt eder.  Kurumsal ve kurumsal müşteriler için geçerli doğrulama gereksinimleri için Ek 2'ye bakın.

 5) Müşterinin varlıklarının çekildiği herhangi bir hesap Müşteriye ait olmalıdır.  Üçüncü şahıs hesaplarına para çekilmesi yasaktır.

6) Şirket, işlem kayıtları da dahil olmak üzere Müşteriye ait bilgileri yasaların gerektirdiği durumlarda ve Müşteri'nin önceden onayını almaksızın ilgili mercilere aktarma hakkını saklı tutar.

 7) Şirket, Müşteri'nin kişisel ve finansal bilgilerini ilgili mercilere sunma konusundaki olası yükümlülüklerini yerine getirmek için belirtilen bilgileri beş yıldan az olmamak üzere yasaların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

8) Müşteri, dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle mücadeleye yönelik tüm ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uyacaktır.  Ayrıca Müşteri, Web Sitesini ve hizmetleri kullanırken doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.


9) Müşteri, Şirket nezdinde açtığı Hesaba para aktararak, belirtilen fonları yasal bir kaynaktan aldığını garanti eder, fonların yasal sahibi olduğunu ve aktarma hakkına sahip olduğunu beyan eder.


10) Şirket, Müşterinin hesabını bloke etme hakkını saklı tutar; gelen veya giden herhangi bir işlemi askıya almak ve Müşterinin hesabıyla ilgili dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetlerden şüphelenmek için bir neden olduğunda dahili bir soruşturma yürütmek.  Müşteriye ait olmayan hesaplardan, cüzdanlardan ve kaynaklardan para yatırma, işlemlerin iptali, para iadesi talepleri ve para yatırmak için kullanılandan başka bir hesaba para çekme bu tür gerekçelere dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.  Şirket içi bir soruşturmanın gerekli görülmesi halinde, Şirket, soruşturma tamamlanana kadar Müşterinin hesabını askıya alabilir.


11) Şirket, iç soruşturmaları yürütürken mevcut mevzuata, genel kabul görmüş sektör uygulamalarına ve FATF tavsiyelerine bağlı kalacaktır.  Bu süreçte Şirket, Müşteriden fonların kaynağının kanıtı ve kart ve banka hesap özetlerinin kopyaları dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) soruşturmanın gerektirdiği ek bilgileri talep edebilir.  Taranan resimlerin ve sağlanan fotoğrafların gerçekliği konusunda herhangi bir şüphe olması durumunda, Şirket orijinal belgelerin postayla gönderilmesini veya başka bir şekilde basılı olarak teslim edilmesini talep edebilir.


12) Müşteri, talep edilen belge ve bilgileri vermeyi reddederse Şirket, Müşteri'nin hesabını bloke edebilir.  Bu, para çekme için seçilen hedef hesap veya ödeme yönteminin, para yatırma için kullanılandan farklı olması durumunda da geçerlidir.


13) Aşağıdaki ülkelerin vatandaşları ve sakinleri ile bu ülkelerde kayıtlı tüzel kişiler Web Sitesini ve Hizmetleri kullanamaz: Amerika Birleşik Devletleri ve bağımlı bölgeleri (Porto Riko, ABD Virgin Adaları, Amerikan Samoası, Guam), Afganistan, Bahamalar, Botsvana, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Gana, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, Yemen.


14) Şirket, Müşteri'nin hesabının bloke edilmesinden, askıya alınmasından veya iptal edilmesinden veya bu AML Politikası'nda, Hizmet Koşulları'nda ve Site'de yayınlanan diğer yasal belgelerde sayılan gerekçelerle herhangi bir işlem yapmayı reddetmekten sorumlu değildir.


15) Şirket, hesapların açılması, durdurulması veya kapatılması, alım satım emirlerinin yerine getirilmesi, ek bilgi ve belge talepleri veya iç soruşturmalar ile ilgili lehte veya aleyhte kararların gerekçelerini açıklamak zorunda değildir.


16) Bu AML ve KYC politikası, Hizmet Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.  Şirket, Politika şartlarına uyulmaması durumunda Müşterinin hesabını iptal etme hakkını saklı tutar.


Kurumsal ve Kurumsal Müşteriler İçin KYC Doğrulama Prosedürü


Tüm kurumsal ve kurumsal müşteriler, kurumsal müşteriler için özel bir KYC anketi doldurmayı içeren zorunlu bir ayrıntılı KYC prosedüründen geçer, bu anketi almak için [email protected] e-posta adresine bir talep göndermelisiniz.  Anketi dolduran ve KYC için gerekli belgeleri yükleyen Müşteri temsilcisinin bunu yapmak için yasal yetkiye sahip olması gerekir.

KYC gerekliliklerine uyulmaması, potansiyel Müşterinin henüz Şirkette bir hesabı yoksa, bir hesap açmayı reddetmekle sonuçlanacaktır; ayrıca, Müşterinin Şirkete zaten kayıtlı olması durumunda, mevcut bir hesabı iptal ederken.

 Müşteri, KYC prosedürünün bir parçası olarak talep edilen tüm ek bilgi ve belgeleri sağlayamazsa veya vermeyi reddederse, Şirket Müşterinin hesabını bloke edebilir, askıya alabilir veya feshedebilir.

 Başvuru formunu doldurduktan ve gerekli tüm belgeleri yükledikten sonra, Müşterinin KYC ekibimizin daha fazla talimat içeren yanıt formunu beklemesi istenir.


Kurumsal bir hesap açmak için aşağıdaki belgeleri sağlamalısınız:


- kayıt belgesi;

 - Muhtıra ve esas sözleşmede;

 - Çalışma belgesi (3 aydan eski değil);

 - kurumsal bir yönetici / genel müdür atanması (hissedarların karar tutanakları, toplantı tutanakları vb.);

 - İş adresinin kanıtı (banka ekstresi, ofis kiralama sözleşmesi veya şirketin adını ve adresini gösteren, 3 aydan eski olmayan fatura);

- yetkili bir temsilcinin atandığını onaylayan bir belge;

 - yetkili temsilcinin kişisel tanımlayıcısı;

 - aktif yöneticilerin her biri için kişisel tanımlayıcı ve ikametgâh kanıtı;

 - şirkette %25 veya daha fazla hisseye sahip hissedarların ve lehtarların her biri için kişisel kimlik ve ikametgâh belgesi;

 - her bir hissedar için kişisel kimlik ve ikametgâh belgesi;

 - yukarıda listelenen 4'ün her biri için destekleyici belgelerle birlikte kurumsal hissedarların tam listesi;

 - web etki alanının sahipliğinin onayı.


2. seviyeye geçiş için ek belgeler:

 - itibari para birimindeki ödemeler için kullanılacak, Müşterinin finansal bilgilerini içeren bankadan bir referans mektubu;

 - son 3 aya ait kurumsal mali tablolar veya banka hesap özetleri;

 - fonların kaynağını doğrulayan ek belgeler (vergi beyannameleri, denetim raporları vb.).