diff-islamic-finance

İslami finans ve geleneksel finans, farklı ilkelere ve etik hususlara dayanan iki farklı finansal yönetim sistemidir. Geleneksel finans, küresel olarak yaygın bir şekilde uygulanıyor olsa da, İslami finans, Şeriat olarak bilinen İslam hukukunun ilkelerine ve yönergelerine bağlı kalmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yazıda, İslami finans ile geleneksel finans arasındaki temel farkları keşfedeceğiz.

İlkeler ve Etik:

İslami finans ile konvansiyonel finans arasındaki temel farklardan biri, temel ilkelerinde ve etik çerçevelerinde yatmaktadır. İslami finans, riba (faiz) ve gharar'dan (belirsizlik veya spekülasyon) kaçınma ilkesine göre çalışır, çünkü bu unsurlar İslam'da etik dışı kabul edilir. Bunun yerine İslami finans, adaleti ve servetin eşit dağılımını sağlamak için risk paylaşımını ve kar paylaşım düzenlemelerini teşvik eder. Öte yandan, geleneksel finansın bu tür kısıtlamaları yoktur ve genellikle faize dayalı işlemlere ve spekülatif faaliyetlere dayanır.

Faiz ve Kâr Paylaşımı:

Geleneksel finansta faiz, finansal işlemlerin merkezi bir bileşenidir. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, kredilerden faiz alır ve tasarruf hesapları ve tahviller gibi faize dayalı ürünler sunar. İslami finansta faiz alınması ve alınması yasaktır. Bunun yerine, İslami finans kurumları mudaraba (ortaklık) ve muşaraka (ortak girişim) gibi her iki tarafın da önceden kararlaştırılan oranlara göre kar ve zararları paylaştığı kar paylaşım düzenlemelerini kullanır. Bu, borç verenin yatırım riskini paylaşmasını sağlar ve daha adil bir servet dağılımını teşvik eder.

Varlığa Dayalı İşlemler:

İslami finans, varlık desteği kavramını vurgular ve spekülatif faaliyetleri yasaklar. İslami finansta işlemler, maddi varlıklar ve reel ekonomik faaliyetlerle desteklenmelidir. Bu, alkol, kumar veya silah üretimi gibi etik dışı veya topluma zararlı olduğu düşünülen sektörlere yatırım yapmaktan kaçınarak, yatırımların fiziksel varlıklar veya üretken girişimlerle bağlantılı olması gerektiği anlamına gelir. Geleneksel finans ise spekülatif yatırımlara izin verir ve mutlaka varlık desteği gerektirmez.

Etik Dışı Uygulamaların Yasaklanması:

İslami finans, İslam'da etik dışı kabul edilen belirli uygulamaları yasaklayan Şeriat'tan türetilen bir dizi etik yönergeye bağlıdır. Bunlara kumar, spekülasyon, tefecilik ve alkol, domuz eti veya pornografi gibi yasaklanmış faaliyetlerle ilgili işletmelere yatırım yapmak dahildir. Konvansiyonel finansın bu tür spesifik etik kısıtlamaları yoktur ve çok çeşitli endüstri ve sektörlere yatırım yapılmasına izin verir.

Düzenleyici yapı:

İslami finans, Şeriat ilkelerine uyumu sağlamak için belirli bir düzenleyici çerçeve içinde faaliyet göstermektedir. Pek çok ülkede düzenleyici kurumlar ve İslam alimlerinden oluşan kurullar, İslami finans kurumlarının faaliyetlerini denetler ve Şeriata uygunluk konusunda rehberlik sağlar. Geleneksel finans, ülkeden ülkeye değişen ancak tipik olarak ihtiyati düzenlemelere ve tüketicinin korunmasına odaklanan farklı bir düzenleyici çerçeve altında çalışır.

Sosyal ve Ekonomik Hedefler:

İslami finans, ekonomik adaleti, sosyal refahı ve finansal kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlar. Paylaşılan refah kavramını vurgular ve aşırı servet birikimini caydırır. Konvansiyonel finans, karlılık ararken, sosyal ve ekonomik hedeflere aynı açık odaklanmaya sahip değildir.

Sonuç olarak, İslami finans ve geleneksel finans, ilkeleri, etik çerçeveleri, işlem yapıları ve düzenleyici çerçeveleri bakımından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. İslami finans, Şeriat ilkelerine uygun olarak çalışır ve adaleti, risk paylaşımını ve varlık desteğini desteklerken, geleneksel finans faize dayalı işlemlerle yönlendirilir ve spekülatif faaliyetlere izin verir.

Bu temel farklılıkları anlamak, etik, dini veya kültürel tercihlerine dayalı olarak her iki finans sistemiyle de ilişki kurmak isteyen bireyler ve kurumlar için çok önemlidir. İslami finanstaki yaklaşımları incelemiş olmak elbette çok sayıda avantajdır ve bu nedenle borsamız Q2 (https://quan2um.com) helaldir ve Şeriat kanunlarına göre çalışmaktadır.


Twitter: https://twitter.com/quan2um_?s=21&t=UifkqtsaSXqllBXjtdvZZQ
Telgraf: https://t.me/q2_halal

Haber bültenimize abone olun ve yeni içeriklerden haberdar olun